Styreoversikt

Petter Anton Moe style=
Petter Anton Moe
Båtplassjef
Telefon: 920 47 460
Send e-post Send e-post
Torstein Kristiansen style=
Torstein Kristiansen
Leder
Telefon: 906 47 845
Send e-post Send e-post
Jens Edvard Andreassen style=
Jens Edvard Andreassen
Nestleder
Telefon: 951 50 350
Send e-post Send e-post
Dagfinn Berge style=
Dagfinn Berge
Sekretær
Telefon: 901 79 303
Send e-post Send e-post
Arild Lindberg style=
Arild Lindberg
Kasserer
Telefon: 982 34 847
Send e-post Send e-post
Bernt Halvorsen style=
Bernt Halvorsen
Havnesjef
Telefon: 482 48 086
Send e-post Send e-post
Svenn Oddli style=
Svenn Oddli
Vararepr. styret
Telefon: 954 54 484
Send e-post Send e-post