Toalettet stengt.

Publisert av Torstein Kristiansen den 10.10.20.
I vår driftsavtale med kommunen står det at toalettet skal være åpent i perioden 15.04 - 15.09. Vi har som regel likevel holdt åpent til etter siste båtopptak. Det kan vi dessverre ikke i år pga. at vaktsesongen er slutt og at vi dermed ikke har bemanning til å gjennomføre  daglig renhold slik det kreves i forhold til koronaen og smittefare.