Parkering i havna i sommer.

Publisert av Torstein Kristiansen den 28.06.20.

Det er ikke sikkert at alle som parkerer på området skal ut med båt eller besøke Batteriøya, som for eksempel de som jobber på Svelvigen brygge. Det vil være byggeaktivitet der med ca. halv bemanning også i fellesferien. Vi har sjekket med juridisk avdeling i Drammen Kommune (grunneier) i forhold til parkeringen og fått beskjed om at så lenge det er fri parkering i Svelvik kan hvem som helst parkere der det er ledig plass. Dette vil derfor også gjelde for området ved havna. 

Med bakgrunn i dette oppfordrer vi dermed alle som kan få det til om å ha bilen hjemme! Det vil frigjøre plass, bidra til bedre flyt i trafikken og redusere sjansene for skader på biler og hengere.