Båtplass 2021

Publisert av Torstein Kristiansen den 17.10.19. Oppdatert 02.11.20.

Alle må søke om plass hvert år, og plassene tildeles etter ansiennitet der de med lengst medlemskap har forrang. Fristen for å søke om plass er 30.november.

Vi gjør oppmerksom på at

  •  For sent innkomne søknader settes sist på ventelista.
  • Tildelte plasser gjelder den båten det søkes om innen fristen. Ved bytte av båt i løpet av sesongen kan man ikke forvente å få annen plass.
  • Vi er til enhver tid er avhengig av å ha så oppdatert båtregister som mulig for å kunne tildele båtplasser slik at vi utnytter plassen i havna best mulig. Vi ber derfor om at du er nøye med å oppgi riktige mål på din båt selv om du har svart på de samme spørsmålene flere ganger tidligere. 
  • For store båter vil ikke bli tildelt plass. Ingen båt kan stikke ut bak påler, innover brygge eller være så bred at det ikke er plass til god fendring.
  • Du må avtale med havnesjefen hvis du ønsker å ha strøm i båten i løpet av sommersesongen
  • Hvis du får båtplass må du delta i vaktordningen med 2 nattvakter i løpet av sesongen.
Melding om tildeling av plass eller eventuell plass på venteliste sendes ut i midten av februar 2021.