Årsmøte 2020

Publisert av Dagfinn Berge den 02.11.20.

 Styret har ikke funnet egnet lokale for å avholde årsmøtet som opprinnelig planlagt 30.11 og har derfor valgt å flytte møtet til ledig tid på Samfunnshuset (02.12) Styret ber om aksept for at koronasituasjonen gjør det nødvendig å fravike lovbestemt tidspunkt for årsmøte. Møtet planlegges ift gjeldende koronabestemmelser i Drammen Kommune med tanke på avstand, antall deltakere m.m. og det kan derfor komme endringer som følge av nye kommunale pålegg/anbefalinger. Oppdatert info om dette legges ut på hjemmesida ifbm. publisering av møtedokumentene 23.11.

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Onsdag 2. desember kl. 19.00.

Sted: Svelvik Samfunnshus

 

 

Dagsorden:

Konstituering:

· Godkjenning av innkallingen.

· Godkjenning av sakslisten.

 

· Valg av møteleder og referent.

            Styrets forslag:           Møteleder – Torstein Kristiansen

                                               Referent – Dagfinn Berge

· Valg av 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen

            Velges etter forslag på møtet.

 

1 min stillhet for å minnes medlemmer som har gått bort.

 

1. Styrets årsberetning

2. Regnskap i revidert stand

3. Fastsettelse av kontingent og gebyrer

4. Styrets forslag til handlingsplan

5. Styrets forslag til årsbudsjett

6. Nødvendige vedtektsendringer

7. Innkomne forslag

8. Valg