Fristen for å søke båtplasser for sesongen 2020

var 30.11.2019. Plasser som blir ledige i løpet av

sesongen fordeles etter ansiennitet til

medlemmer på venteliste.

Båtplasstildeling

Oppdatert 13.mai 2020

Bruker                                        Plassnr.

Rune Rue Johnsen                      12

Tom Harald Grepperud               13

Hans Petter Østbye                     14

Christer Andersson                     15

Arild Lindberg                            16

Jan Werner Hansen                     17

Pål Steinert                                  18

Espen Hansen                             19

Anders Tønnessen                       20

Rolf Tønnesen                             21

Torstein Kristiansen                    22

Rune Sandland                           23

Tore Rasmussen                          24

Stian Tegler Samuelsen               25

Tage Lohiniva                             26

Kjersti Thun                                27

Vidar Laine                                 28

Børge Johansen                           29

Bernt Halvorsen                          30

Arne Fiskum                               31

Per G. Thoresen                          32

Anders Sanne Carlsen                 33

Ellen og Jan Andersen                34

Tore Bjørge                                 35

Terje Thun                                   36

Marius Lieng                               37

Jens Edvard Andreassen             38

Arnfinn Atterås                           39

Kyrre Hansen                              40

Bjørn Ivar Johansen                    41

Rune Skog                                  42

Tor Ø. Birkeland                         43

Bjørnar Uhre                               44

Rune Øystein Beck                     45

Alf Grøneng                                46

Kjetil Stampe Auke                    47

Runar Høyer Olsen                     48

Ole Jonny Brattum                      49

Arne Laugerud                            50

Dagfinn Berge                            51

Svenn Oddli                                52

Petter Anton Moe                       53

Tor Ole Borge                             54

Kent-Ove Kramer Stenberg        55

Svenn Petter Andersen               56

Jan Eriksen                                  57

Stian Nødset                               58

Kjetil Johnsen                             59

Endre Anders Howden               60

Kjell Arne Larsen                        61

Jan-Erik Johnsen                         62

Ole Bjørn Nesje                          63

Niels AA Windberg Jensen        64

Kjell E Andersen                        65

Finn Terje Borgen                       66

Runar Henricks                           67

Ulf B. Hansen                             68

Kent Hovde                                69

Andris Bitlacis                            70

Morten Christoffer Stensholt      71

Erik Bjørndalen                           72

Rune Berger                                73

Terje Prøis                                   74

Dagfinn Kaspersen                     75

Hilde Borgen                              76

Stian Høyer Olsen                       77

Roar Olsen                                  78

Lasse Andersen                           79

Lars Petter Justad                       80

John Liverud                               81

Charlotte Bøhn Hansen              82

Ledig                                           84

Espen Myhre                               150

Viktor Fredriksen                        151

Børre Holter                                152

Sven Myhre                                 153

Inge Wergeland                          154

Egil Andreassen                          155

Odd Bjørnar Eriksen                   156

Britt Petterson                             157

Bjørn Sundland                           158

Stian Andreas Nilsen                  159

Per Bogen                                   160

Cato Berger                                 161

Håvard W. Pettersen                   162

Jan Magne Strømsnes                 163

Gjørid L. Pettersen                     164

Svein Olav Vik                           165

Knut A. Renstrøm                      166

Ragnar Syverud                          167

Arne Olav Steinbakk                  168

Rolf B. Andersen                        169

Lars Olav Høland                       170

Finn Dyve Nielsen                      171

Johnny Årnes                              172

Jeanie Beate Finnanger               173

Nina Christensen                         174

Espen Wærp                                175

Elisabeth Hegg                            176

Runar Jenserud                           177

Jarle Strømsheim                         178

Odd Pettersen                             179

Egil Tollefsen                              180

Trond Haagensen                        181

Terje Thorkildsen                        182

Jan Harald Pedersen                   183

Tore W. Larsen                           184

Lars Bakker                                 185

Einar Evensen                             186

Vidar Becher                               187

Morten Ebbestad                        188

Erik Småtty Nordahl                   189

Kjetil Ebbestad                           190

Thorleif Sundland                       191

Håkon Aase Kristiansen             192

Bård Hope                                  193

Tor Reierth                                  194

Jan Harald Pedersen                   195

Roald Kjensli                              196

Raymond Ingebrigtsen               197

Ledig                                           199

Finn Alvarstein                           200

Trine Skjeggerud Hellum            201

Per Helge Sevatdal                     202

Markus Ingebrigtsen Ebbestad   203

Jan Stensvold                              204

Kim Flemmos                              205

Alf Ove Haug                             206

Laila Tryde                                  207

Bjørn og Jorunn Eriksen             208

Knut Ronny Kleppe                    209

Tor Ø. Birkeland                         210

Tommy Berge                             211

Trond Egil Bakke                        212

Ragnar Syverud                          213

Camilla Hope                              214

Inge Kaasin                                 215

Runar Martin Dammen               216

stein sagatun                               217

Jostein Olsen                               218

Ole Sylling                                  219

Rune Sten Nilsen                        220

Giuseppe Salomone                    221

Endre Anders Howden               222

Tine Christin Larsen                    223